„Jeśli Ci zależy na treningu znajdziesz sposób, jeśli nie znajdziesz powód”
Nasza oferta

Facebook
Karate Shotokan dla dzieci
Obozy letnie i zimowe
Zasady Karate-Do
Regularne treningi karate

Newsletter


Galeria

Materiały egzaminacyjne

ZASADY ZDAWANIA EGZAMINÓW KYU:

1.KI-HON - techniki musza byc wykonane prawidłowo, zgodnie z zasadami Karate Shotokan. Ocenie podlegają następujące elementy:

- siła

- oddychanie

- zrozumienie technik

- zaangażowanie

- dynamika jako składowa siły i szybkości

Dopuszczalny jest jeden błąd np. w kombinacji age uke - gyaku zuki wykonanie zuki ręka przednią.

2. KATA

Forma powinna byc wykonana prawidłowo zgodnie z zasadami Karate Shotokan

Nie dopuszczalna jest pomyłka w Kata, brak KIAI traktowany jest jako błąd.

3. BUNKAI

Powinien być wykonany zgodnie z kolejnością technik i kombinacji występujących w KATA.

Ocenie podlega realność bloków i kontrataków a także dystans!

Dopuszczalna jest jedna pomyłka.

4. KUMITE

Oceniana jest poprawnośc techniczna , dystans i realność kontrataku.Brak KIAI traktowany jest jako błąd.


Materiały filmowe

taikyoku shodan bunkai   bassai dai bunkai

heian shodan bunkai        kanku dai bunkai    

heian nidan bunkai            

heian sandan bunkai

heian yodan bunkai

heian godan bunkai


Wymagania egzaminacyjne DAN / FSKA
więcej

Wymagania egzaminacyjne KYU/ PZK

Do 14 roku życia i powyżej 14 roku życia

więcej

[1] 


©2014 Klub Karate Surem. All Rights Reserved. Code & Design by 7Technology